Het grote verhaal van het Land Maas en Waal


In december 2016 organiseerde de Maas en Waal CultuurExpress haar eerste inspiratiemiddag in de Korenmolen te Maasbommel, met als doel  “Het Land van Maas en Waal' op de kaart te zetten.  Deze door gemeentebestuurders, ondernemers en erfgoedinstellingen druk bezocht middag heeft op verschillende fronten aandacht op geleverd. Ondernemers hebben elkaar gevonden en de belangstelling voor erfgoed en cultuurhistorie groeit. 

Bovendien heeft de CultuurExpress in het najaar 2017 het Manifest “zet het Land van Maas en waal op de kaart, 7 punten voor het verkiezingsprogramma 2018-2022” opgesteld. Dit Manifest is door 23 erfgoedinstellingen van Heumen tot Heerewaarden onderschreven. Het manifest pleit voor meer geld en promotie voor kastelen, monumenten, bijzondere historische plekken en musea. 

Het Grote verhaal van het Land van Maas en Waal.

De volgende stap om tot meer samenwerking te komen is het schrijven van het “Grote verhaal van het Land van Maas en Waal” waarin de historische hoogte en diepte punten van de streek worden vastgelegd. Dit verhaal wordt momenteel voorbereid door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Het Dijkmagazijn Beuningen, Museum Kasteel Wijchen, Museum Tweestromenland, Erfgoed Studiehuis, Ondernemend Maas en Waal en Erfgoed Gelderland.

Dit verhaal moet beknopt en met een duidelijke samenhang worden uitgeschreven. Voor de profilering van het Land van Maas en Waal (Land van Genieten, Land van Cultuur, Land van Ondernemen, Land van Ontdekken)is het belangrijk dat Het Verhaal breed wordt gedragen en wel zo dat iedere partij zijn eigen verhaal er aan kan haken en kan nadenken over het eigene van hún verhaal in de context van het grotere verhaal. De ontstaansgeschiedenis van het landschap (onder invloed van de Maas en de Waal) kan die samenhang geven, omdat die twee rivieren het gebied van Maas en Waal gevormd hebben en begrenzen.

Het doel is één uitgewerkt verhaal van Maas en Waal (zogezegd een canon) waarin de ontstaansgeschiedenis van het gebied beschreven is en waarmee de oorsprong van de cultuur wordt geduid. In elk venster is een verwijzing naar die ontstaansgeschiedenis essentieel. De basis van het verhaal is Venster 0. Dit venster beschrijft hoe Maas en Waal grind, zand en klei aanvoeren en zo een opvallend stempel drukken op een landschap met uiterwaarden, oeverwallen en komgronden. Het landschap is een rivierendelta (anders dan een bovenloop!) is letterlijk de voedingsbodem voor bevolking en cultuur. Hierin zijn eigenschappen als ontoegankelijkheid en de haat-liefde verhouding met de rivieren essentieel. Deze isolatie geldt op grote schaal voor Nederland en op  kleinere schaal ook intern tussen de dorpen van Maas en Waal. 

Uitgedrukt in kleuren kan men spreken over het blauwe verhaal (Maas en Waal, waterhuishouding), het groene verhaal (landschap) en het rode verhaal (cultuur). Hierin vinden de erfgoedinstellingen, overheden én ondernemers in het gebied hun eigen hoofdtukken waarmee de eigenheid van eenieder tot zijn recht komt. Een sterk Venster 0 kan samenhang geven aan de verhalen die de erfgoedinstellingen in Maas en Waal vertellen. Ook al ligt de inhoud van dit venster 0 voor de instellingen voor de hand, vaak is dat niet het geval voor het publiek. Bovendien positioneert dit Venster 0 de verhalen en brengt ze met elkaar in verband. 

Draagvlak.

Belangrijk voor het Verhaal is dat het draagvlak krijgt bij alle partners die betrokken zijn (erfgoed, bestuurders, ondernemers). Bovendien moet het voor bezoekers interessant zijn! Het Verhaal moet niet alleen aantrekkelijk en helder zijn, maar ook zorgvuldig bedacht en gebracht worden. Een juiste mix van marketing en PR en samenhang met de juiste partijen in het gebied is daarom van belang. 

Momenteel worden door de gemeenten in Maas en Waal verzoeken om een financiële bijdrage in de kosten van dit project beoordeeld en zijn soortgelijke subsidieverzoeken ingediend bij een aantal passende fondsen. Natuurlijk doen we ook een beroep op medewerking van het bedrijfsleven en sponsoren. Uiteindelijk zal Het Grote Verhaal van het Land van Maas en Waal digitaal verschijnen op www.cultuurexpress.nl en later wellicht in boekvorm. Het is duidelijk dat dan iedereen kennis kan nemen van de interessante geschiedenis van deze streek. Bekendheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid zal dan ook toenemen.

MEEdenk-middag op vrijdag 18 mei in Museum Kasteel Wijchen.

 

Om het draagvlak voor dit project zo groot mogelijk te maken en een praktische invulling te geven organiseert de Maas en Waal CultuurExpress op vrijdag 18 mei 2018 om 14.00 uur in Museum Kasteel Wijchen een MEEdenkmiddag.Lokale auteurs, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, gemeenten  worden hierbij uitgenodigd om mee te denken over de financiering én de inhoud van dit project. Tijdens de bijeenkomst zal een presentatie verzorgd worden over het doel:  het profileren en in beweging brengen van Maas en Waal. Natuurlijk begint dat met een goed verhaal. Vervolgens komen de werkwijze, de organisatie van auteursavonden, de begeleiding en de redactie van de lokale auteurs ter sprake . Het ingangspunt is n.l. dat lokale schrijvers uitgenodigd worden om hun verhaal te schrijver over hoogte en diepte punten uit de geschiedenis van elk Maas en Waals dorp. 

Belangstellenden voor deze MEEdenkmiddag worden uitgenodigd zich voor 11 mei a.s. aan te melden op info@cultuurexpress.nl Informatie bij arnolddekock@kpnmail.nl