Op 23 april: Ledenvergadering in Boven-Leeuwen.


De jaarlijkse ledenvergadering van Heemkundevereniging Leeuwen wordt dit jaar gehouden op dinsdag 23 april 2013 om 19.00 uur in Kulturhuse D’n Dulper te Boven-Leeuwen. Aan de orde komen de gebruikelijke agendapunten als jaarverslagen, bestuursverkiezing, etc. Het bestuur stelt ook voor om de jaarcontributie van de vereniging te handhaven op € 10,00. Na de ledenvergadering zal om 20.00 uur in een andere zaal van D’n Dulper een dia-voorstelling gepresenteerd worden door Therus van Sommeren met als thema Oud-Boveneind. Bij deze dia-presentatie hebben leden en niet-leden gratis toegang. 

In de loop van deze zelfde avond wordt ook het door de Heemkundevereniging geschreven boek over het in 1963 afgebrande klooster St.Jozef aan de Waalbandijk te koop aangeboden en wordt tevens de laatst verschenen Nieuwsbrief van de Heemkundevereniging gratis uitgereikt. Ook kunnen de aanwezigen zich inschrijven als gegadigde voor het boek over de geschiedenis van Boven-Leeuwen. Dit boek wordt samensgesteld door Cor van den Heuvel uit Druten, bijgestaan door een werkgroep   bestaande uit medewerkers van de Historischevereniging Tweestromenland en van de Heemkundevereniging Leeuwen. Al met al belooft het een hoogst interessante avond te worden waar vele belangstellenden worden verwacht.