Herdenking 4 & 5 mei


De afgelopen jaren heeft de Montessorischool De Triangel op verschillende manieren hand- en spandiensten verricht bij de gelegenheid van de herdenking/viering van de 4 en 5 mei festiviteiten te Beuningen. Om dit gegeven te bestendigen zijn het Bevrijdingscomité en de Triangel overeen gekomen om dit schriftelijk vast te leggen. Beide partijen tekenen daartoe een overeenkomst met de volgende woorden:

  • Adoptie van het Bevrijdingsmonument; 
  • Het leveren van een bijdrage aan de herdenking/viering op 4 en 5 mei; 
  • Het ter hand nemen van eenvoudig onderhoud aan het gemeentelijk bevrijdingsmonument; 
  • Het zorg dragen van een jaarlijkse bloemenhulde op 23 juni bij het gemeentelijk bevrijdingsmonument.

Om het één en ander bij te zetten is rondom deze gebeurtenis een korte plechtigheid gepland. Op woensdag 24 april 11.15 uur verzamelen genodigden, waaronder leerlingen, leerkrachten, ouders, gemeentebestuur, etc. zich bij het bevrijdingsmonument bij de R.K kerk te Beuningen. Ter plekke vertelt de Heer Ab Bruisten, voorzitter bevrijdingscomité Beuningen uit eigen waarneming wat er op 23 juni 1943 is geschied. Na deze inleiding verplaatsen de aanwezigen zich naar de school op de Zankddonk 1. In de school ondertekenen de heren Bruisten en Ahsmann, directeur van De Triangel, twee exemplaren van de overeenkomst. Eén exemplaar wordt direct opgehangen in de school. Een bestuurder van de gemeente houdt een toespraak en een muzikaal schoolgroepje omlijst het één en ander. Kinderen drinken een glaasje en voor volwassenen is er een kopje koffie. Op een later tijdstip wordt een exemplaar van de overeenkomst in het gemeentehuis geplaatst. Om 12.15 is de bijeenkomst ongeveer ten einde.