Afsluiting van identiteitsproject “Leven met Water”


Het project “Leven met Water” dat in juni 2012 van start ging is in oktober 2014 afgesloten. We kunnen terugzien op een interessante periode waarin vele erfgoedinstellingen in Maas en Waal een groot aantal activiteiten en evenementen hebben georganiseerd.

Vele bezoekers van het Land van Maas en Waal hebben hieraan actief deelgenomen en genoten van het afwisselende programma dat door veel verenigingen, met ondersteuning van de CultuurExpress, is aangeboden. We bracht met trots ook het magazine 'Leven met Water' uit.  

Dit twee-jarige project heeft geleerd dat samenwerking, ervaringen en kennis uitwisselen een positieve uitwerking heeft: het mooie van het Land van Maas en Waal is vaak bejubeld en geprezen. 

Het project “Leven met Water” is financieel mogelijk gemaakt door o.m. subsidies van de provincie Gelderland te Arnhem en het Fonds voor Cultuurparticipatie te Utrecht.

Natuurlijk gaat onze dank uit naar de vele vrijwilligers van de verenigingen die de activiteiten, evenementen, lezingen, exposities en muziekuitvoeringen hebben mogelijk gemaakt. Onze dank daarvoor.

Het magazine “Leven met Water” is in november 2013 met een oplage van 48.000 huis aan huis in Maas en Waal verspreid. Het geeft een boeiend overzicht van de vele activiteiten die in deze jaren zijn ontplooit. Klik hier om het te downloaden.     

Namens de werkgroep CultuurExpress.