Erfgoedfestival ‘Gemaakt in Maas en Waal’ in 2015


De CultuurExpress heeft in november 2014 een subsidieverzoek bij de provincie Gelderland ingediend voor het identiteitsproject ‘Gemaakt in Maas en Waal’. Dit project heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de erfgoedinstellingen en het lokale bedrijfsleven. Uit het ErfGOEDsymposium dat op 31 oktober 2013 in Druten gehouden werd, kwam naar voren dat deze samenwerking met het bedrijfsleven een impuls kan zijn voor het toerisme.

Wij willen dit jaar bedrijven in ons gebied oproepen mee te doen aan de organisatie van een aantal erfgoedweekenden. Hierbij zullen speciale industriële thema’s die kenmerkend zijn voor Maas en Waal gepresenteerd worden, zoals waterbeheersing, baksteenindustrie, meubelindustrie, visserijen, verpakkingsindustrie, scheepsbouw, fruitverwerking en constructiebedrijven. 

In deze erfgoedweekenden duiken we het in het verleden van deze industrieën maar kijken we ook hoe het vandaag de dag werkt. Dit kan met behulp van exposities, open dagen en bedrijfsbezoek, muziek, film, wandel- en fietstochten, lezingen en debatten. Het programma zal gericht zijn op een breed publiek: ouders, kinderen, toeristen maar ook op oud-werknemers.

Met het festival ‘Gemaakt in Maas en Waal’ leggen we verbindingen tussen de bedrijven, bezoekerscentra, musea en erfgoed- cultuurhistorische verenigingen van Maas en Waal. Wij denken dat het dé kans is om Maas en Waal met zijn aantrekkelijk woon- en werkklimaat te presenteren.

Binnenkort zullen de gemeentebesturen, de Rabobanken, De Vereniging Ondernemend Maas en Waal en de Businessclub Maas en Waal benaderd worden.

Eind januari hopen we positief bericht te krijgen over de subsidieaanvraag. Wij houden u op de hoogte.