Trotse terugblik op Erfgoedfestival Gemaakt in Maas en Waal


In Maas en Waal kunnen we terug zien op een geslaagd festval Gemaakt in Gelderland 2015. Bij een volgend festival met deze publiciteit wil de Cultuurexpress zich dan ook zeker weer inzetten voor het samenbrengen van instellingen en bedrijven om krachten te bundelen en ideeën uitvoerbaar te maken. Met dit verslag doen we rekenschap van de uitgevoerde activiteiten mede geïnitieerd door de Cultuurexpres die een stimulerende en coördinerende rol heeft vervuld.

Het stoomgemaal is 5 weekenden onder stoom gebracht met in 3 weekenden het thema metaalbewerking, smeden, hoefsmid, metaaldraaien-freesen. Op deze 5 weekenden zijn ook een aantal oude verbrandingsmotoren van voor en rond 1900 in bedrijf geweest en oude dieselmotoren van tussen 1924 en 1950.

 

Steenfabrieken De kolengestookte ringsteenoven was open voor publiek op een weekend waarin ook de oude wijze van kleibewerking te zien was, met excavateur.

Bezoekcentrum Grote Rivieren in Heerewaarden deed mee met activiteiten rondom de riviervisserij, griendbewerking en de geschiedenis van de steenfabrieken waarvan er vele zijn geweest in die omgeving.

 

Houtbewerking bij molenbouwer Coppes te Bergharen, het bewerken van boomstammen tot hout voor de restauratie van molens, de ambachtelijke werkplaats voor de bewerking van het hout tot passende delen ten behoeve van de vele restauraties.

Naai en breiatelier te Beneden Leeuwen en Streekmuseum Tweestromenland pakte uit met een weekend over de verwerking van garens en textiel en de geschiedenis hiervan. Ook heeft het Streekmuseum de beroemde collectie van ceramiek van de fabriek Dericks en Geldens uit Druten geëxposeerd.

Jagtenberg verpakking in Heerewaarden heeft een opendag gehad om de productie van de hedendaagse moderne verpakking te laten zien: het verschil tussen de oude griendverpakking en moderen kunststof.

Het Museumkasteel Wijchen heeft haar archeologische collectie extra in het licht geplaatst. Op kasteel Hernen is de archeologie met het bakken van stenen door kinderen en bezoekers geslaagd geweest. Kasteel Hernen koos voor deze actititeit omdat enige jaren geleden een oude steenbakoven naast dit kasteel is gevonden bij archeologische onderzoek. Deze steenbakoven zou gediend hebben voor de produktie van stenen voor kasteel Hernen rond 1300-1400.

De lokale landwinkel De Zandroos in Druten heeft een demonstratie van jam en vruchtenverwerking van eigenbedrijf in wekpotten en flessen en voor de verkoop in hun winkel.

Er zijn verschillende lezingen gehouden van, de restauratie van een oude stoominstallatie, de werking van oude verbrandingsmotoren van 1900, de metaal bewerking, de sluizen en schutlakens in Maas en Waal. Tevens is een film gemaakt over waterbeheersing in Maas en Waal en de toepassing van techniek in deze. Ook zijn we opgenomen en diverse wandel- en fietsroutes mede opgezet door RBT KAN en RBT Rivierenland en de bekende QR-code met vele plaatjes ter plaatse.

Concluderend hebben de bezoekers van het erfgoedfestival zich kunnen verrijken met kennis over de vroegere en huidige maakindustrie van Gelderland en Maas en Waal. Een project waar wij met plezier aan hebben meegwerkt en waarop we trots terugkijken op de neergezette presentaties van deelnemende instellingen. Hopelijk mogen vele projecten en samenwerkingen volgen.