Heemkundevereniging Leeuwen


In Beneden- en Boven-Leeuwen is de Heemkundevereniging Leeuwen opgericht. De Heemkundevereniging komt voort uit een vier jaar geleden opgericht comité, dat ijverde voor de bescherming en de ontsluiting middels een voetpad van het gebied rond de Wiel en de Bossee. De nieuwe vereniging wil in de toekomst ook zorg gaan dragen voor het beheer van andere groene stukjes Leeuwen. Daarnaast gaat de vereniging erop toezien dat er in de toekomst niet nóg meer monumentale panden en bomen verdwijnen uit beide dorpskernen.

Website: http://www.heemkundeverenigingleeuwen.nl/
E-mail: info@heemkundeverenigingleeuwen.nl

Contactgegevens
De heer T. Banken toon.banken@planet.nl
Rozenstraat 15
6658 WS Beneden Leeuwen
Telefoon: 0487 59 35 05

Doelstelling: monumentale panden, belangrijke natuur kenmerken en overblijfselen van vroegere culturen beschermen in ons werkgebied.
Activiteiten: toezicht op de natuurgebieden de Wiel/de Bossee en ten zuiden van Zijveld/hoek Liesterstraat,  publicaties, historisch onderzoek, archeologie, genealogie, topografie.
Werkgebied: Beneden- en Boven-Leeuwen