Bewaorsmiense


De werkgroep Bewaorsmiense is een werkgroep van Historische Vereniging Tweestromenland. De groep is in 2001 opgericht om de taal, het landschap en de cultuur in het land van Maos en Waol te behouden en bevorderen.

Website: http://www.tweestromenland.com/bewaorsmiense.html
E-mail: treelk1@hotmail.com

Contactgegevens  
Voorzitter: Henk van Elk treelk1@hotmail.com 
Postbus 343
6600 AH Wijchen
Telefoon: 0487-516645

Doelstelling: in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis in al haar aspecten en in ieder opzicht, in het bijzonder van het werkgebied, het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen. 

Activiteiten

Cultuur: volksmusicals in het maos en waols met een thema uit streekgeschiedenis. dit jaar is de titel “Klaore Aerremoeij”. Het stuk handelt over steenfabriekarbeiders in hun belabberde omstandigheden. 

Taol: Op vrijdag 27 april 2012 om half acht ’s avonds was in D’n Bogerd in Druten het 5e Maos en Waols Dictee. Verder houdt deze groep zich bezig met het interviewen van streektaalsprekers. Binnenkort start bij voldoende belangstelling een cursus Maos en Waols voor geïnteresseerden in onze streektaol en cultuur.

Boerderij & landschap: beheer en behoud van landschapselementen (knotten en landelijke schoonmaakdag) en boerderijen in het land van Maas en Waal. Overleg met gemeenten en hulp bij inventarisatie van wandelpaden en bomensoorten. Ook actief tegen de ontzandingen rond Deest en Winssen.                                                                                              

Werkgebied: Land van Maas en Waal