De keuze van: BC Land van de Heerlijkheden


Bij het Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden kunt u tal van boeiende (foto)boeken over de streek en haar bewoners bekijken en kopen. Enkele van de publicaties die zeker de moeite waard zijn:

Theo Jansen, A.A.Bredius, schetsen van een leven

Arnoldus Anthonie Bredius woonde van 1966 tot zijn dood op het schilderachtige kasteel Hernen. 

Bredius was een eigenzinnig mens, die met zijn soms onhandige gedrag zijn omgeving steeds opnieuw verbaasd deed staan. Hij was afgestudeerd theoloog, maar gaf aan zijn spiritualiteit een heel ander draai dan men zou verwachten. Hij was boer, maar verbijsterde zijn knechten en collega's door zijn onorthodoxe bedrijfsvoering. Hij was hartstochtelijk verzamelaar van boeken, maar bewaarde zijn collectie in kisten op zolder. Kortom Bredius deed de dingen op "zijn manier".

Omdat die manier niet voor iedereen te volgen was, bleef hij altijd een buitenbeentje en was hij onderwerp van vele anekdotes. Theo Jansen schets het leven van een man die ondanks het onbegrip en soms ook de onwil die hij ontmoette geduldig trowuw bleef aan zijn principes en idealen. Prijs 15,=

Ries van Haren, Oude Ploegvoren

En de boer, geheten Ries van Haren uit Balgoy, die ploegt voort! In dit boek vindt u vele spreekwoorden en gezegdes, limericks en gedichten van Ries zijn hand. Ries is niet alleen van huis uit een echte boer maar hij is ook in staat om u met zijn pen deelgenoot te maken van waardevolle gebeurtenissen, gedachten en verhalen uit het verleden met de bedoeling om traditionele waarden niet verloren te laten gaan. Prijs 12,=

H.J.van Capelleveen en D.J.K.Zweers, De kerk te Leur. 

De auteurs nemen u mee door de historie. Zij laten u kennis maken met vondsten uit de restauratieperiode en vertellen u over de verbondenheid met de bewoners van het huis te Leur. Prijs 10,=