De kerkenpaden van Puiflijk


Door: Jan Reijnen
Plaats: Puiflijk
Thema: Geschiedenis
Periode: 20e eeuw

In het dorp Puiflijk is nog een laatste stuk kerkenpad aanwezig, gelegen tussen Houtsestraat en Kerkstraat. De oorsprong van deze voetpaden, ook geschikt voor kruiwagen en kleine handkar, was de bereikbaarheid van vele tuinbouwachtige relatief kleine percelen. Hier werd veelal tabak en groente verbouwd voor eigen gebruik. De meeste van deze percelen werden handmatig bewerkt en aan en afvoer van zaken ging met kruiwagen door de paden die als ontsluiting diende voor de percelen. Bij de teelt van de tabaksakkers werd het perceel in de bonenheggen gezet ter bescherming van de tabaksteelt tegen wind en mogelijk vandalisme.

De teelt van de zogenaamde pronkbonen was als snijboon en als droge boon in de winter te gebruiken in gerechten. In Puiflijk was op deze wijze een stelsel van 1,5-2 km van deze paden aanwezig. Ze werden ook gebruikt als binnendoor weggetjes om van het ene naar het andere deel van het dorp te komen. Het was vaak een kortere weg in plaats van de reguliere wegen in het dorp. Naast gebruikt voor aan- en afvoer van zaken die op het land groeiden gebruikten schoolkinderen deze van huis naar school. Hat was ook vaak een kortere wandeling binnendoor naar de kerk, vandaar de naam kerkenpaden.

De paden waren ook bij avonden vaak in de zomer een gewild object voor een wandeling van meisjes en jongens om elkaar te zoenen en op deze wijze nader kennis met elkaar te maken. De begroeiing van bonnenheggen langs de randen van de akkers gaf beschutting.

Helaas zijn deze paden voor het grootste deel verdwenen, mede door verdwijnen van intensieve teelten, schaalvergroting en mechanisatie etc. De paden hadden geen kadastrale vastlegging in het register en bij het spelen van landwinning dat ten koste ging van deze paden zijn deze ingepikt door de aangrenzende percelen, waarbij niemand de vinger op stak. Dit vond vooral plaats in de periode 1950 tot 1970.

Eén stukje is nog bewaard gebleven, en dreigde enige jaren geleden ook bijna  ten onder te gaan aan goedbedoelde landvergroting van aanliggende eigenaren.