De Gregoriaanse Kerkmuziek.


Door: Jan Reijnen
Plaats: Appeltern
Thema: Traditie
Periode: 21ste eeuw

In de Katholieke kerk was tot 1965 de eeuwen oude kerkmuziek, de Gregoriaanse muziek, bij de opluistering van de vieringen in bijna alle kerken gebruikelijk. Bijna alle kerkkoren van groot tot klein voerde deze muziek uit volgens een vast gestelde agenda dat voor het gehele kerkelijk jaar van toepassing was.

 

   Het zangboek Graduale Romanum gaf voor elke zondag de te zingen teksten aan, hier werd op uitzondering na niet van afgeweken. Na 1965 kwamen de Nederlandse liederen in opkomst mede door verandering binnen de Kerk. Tegenwoordig wordt de Gregoriaanse muziek bijna niet meer gezongen. Een paar kerkkoren houden echter aan deze rijke traditie vast en zingen het nog steeds.

Het zingen van deze muziek vraag enige jaren van oefening. Het is moeilijk om deze teksten en muziek mooi en goed te kunnen zingen. Als men de stukken voldoende kent worden deze a capella gezongen. De juiste tonen klinken en stukken van de zin hebben zachte uitgangen.De muziek vereist kennis, discipline en veel oefening onder leiding van een goede dirigent. Als de muziek goed wordt uitgevoerd in een gebouw met een mooie akoestiek en sfeer dan is dit een prachtige muziek waar enige eeuwen aan is gesleuteld.  

Vele componisten uit het verleden hebben naast de Gregoriaanse toonzetting muziekteksten gemaakt. De Gregoriaanse balk kent 4 lijnen terwijl de ander muziek een notenbalk van 5 lijnen heeft.
    Door de vergrijzing van veel koren in de kerken en door gebrek aan belangstelling voor deze muziek, verdwijnt de Gregoriaanse muziek op veel plaatsen. In enkele parochies zijn nog koren die deze muziek bijna elke zondag nog zingen. Volgens traditie, de eeuwen oude muziek agenda, op bepaalde zondagen in het jaar. Bijzonder is dat de meeste mannen van deze koren bijna allen de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.
    Ik zelf zing meer dan 50 jaar, met heel veel plezier, deze kerkmuziek. Een investering van ruim 50 jaar, een uur per week aan oefening, om dit op een goede kwaliteit te kunnen zingen. Ik ben daarmede dan ook drie zondagmorgens per maand bezet met de zang van deze muziek ter ondersteuning van een viering.

14 augustus 2014
Jan Reijnen