Erfgoedplatform Gemeente Heumen


Het erfgoedplatform Heumen is een initiatief om instellingen samen te brengen, die zich met het erfgoed in de ruimst mogelijke zin binnen de gemeente Heumen bezig houden. Het erfgoedplatform wil aan de gemeente Heumen tonen hoe breed het erfgoed in de gemeente Heumen al gedragen wordt, zodat de gemeente samen met het platform het erfgoed in stand zal houden. Bovendien wil het erfgoedplatform de rijkdom aan erfgoed in de gemeente Heumen onder de aandacht van een groot publiek brengen.

Website: www.erfgoedheumen.nl 
E-mail:harrie.f.p.joosten@freeler.nl

Contactgegevens 
Harrie Joosten harrie.f.p.joosten@freeler.nl 
Worsumseweg
36611 KT Overasselt 
Telefoon: 024 62 21 644

Doelstelling: het bevorderen van onderlinge kennismaking en samenwerking van alle erfgoedinstellingen binnen de gemeente Heumen. De onderlinge contacten en samenwerking moeten leiden tot een meerwaarde voor elk van hen en voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Heumen
Activiteiten: erfgoed in beeld krijgen en onder de aandacht brengen (bijv: gemeentelijke Erfgoedkaart)
Inventarisatie van het rode en groene erfgoed: alle objecten worden door de gemeente op digitale kaarten vastgelegd. Het is de bedoeling dat deze straks ook via internet beschikbaar komen voor iedereen die meer wil weten over het Heumense erfgoed.
Werkgebied: Gemeente Heumen en omgeving