Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas


In de zeventiger jaren kende iedereen in Alphen Cornelis van de Wert. Hij was de man van het postkantoor, bestuurde vele verenigingen en zat lange tijd voor Alphen in de gemeenteraad. Daarnaast had hij een bijzondere hobby: hij verzamelde alles over zijn woonplaats Alphen: foto's, krantenartikelen, bidprentjes. Later filmde hij ook bijzondere gebeurtenissen. In 2005 kwam de Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas in de gelegenheid dit materiaal te ordenen en te beschrijven, zodat het toegankelijk kon worden voor de groeiende groep van mensen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van het dorp waren.

Website: www.alphenaandemaas.com
E-mail: wham@alphenaandemaas.com

Contactgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dhr. B van Dijk dijk-ben-van@zonnet.nl
Greffelingsestraat 23
6626 AN Alphen
Telefoon: 0487 56 19 42

Doelstelling: historisch materiaal over Alphen toegankelijk maken voor een groot publiek
Activiteiten: Genealogie, Publicaties, Maandelijkse Nieuwsbrief, elke week inloopavond voor belangstellenden (donderdag 20.00 tot 22.00) in de Edohof, Schoolstraat 7 in Alphen. 

Werkgebied: Alphen en omgeving