Arnold de Kock, Voorzitter Maas en Waal CultuurExpress


 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk wil ik, geboren en getogen in dit Maas en Waal vol cultuur en erfgoed, alle verhalen wel opschrijven die mensen weten te vertellen over dit bijzondere land.

Met prachtige kastelen en landgoederen, kerken, boerderijen en overal water, dijken en sloten. Dorpspolders om het overtollige water te beheersen. Hoeveel dorpsoorlogjes zijn daarover niet gevoerd? Bestonden er verschillen en waarom dan? De aerremoeij was groot, hard werken voor weinig geld bij de boer of op de steenfabriek. Grote gezinnen, geen of nauwelijks onderwijs. De kerk met de pastoor bepaalde de gang van zaken, samen met de burgemeester, de dokter en de notaris. Soms waren er liefdadige instellingen of een rijke dame die de hoogste noden ledigden. Dat was Maas en Waal vroeger. Gelukkig is heel veel verbeterd, vernieuwd en kijken de mensen zonnig de wereld in.  

Wat is nog mooier om de echte verhalen van vroeger op te tekenen. Van de mensen zelf te horen hoe het toen was, wat waren of zijn de verschillen tussen de mensen van de Waalkant en die van de Maaskant. Waarom is dat dan? Hebben de activiteiten en de aanwezigheid van veel dorpslijsten bij de gemeenten hiermee te maken? Is er een Maas en Waalse identiteit?

Van opgetekende echte verhalen van de eigen inwoners kunnen wij veel leren. Het kennen van deze verhalen maakt het nemen van goede besluiten voor een betere toekomst gemakkelijker en begrijpelijker. Immers verleden, heden en toekomst liggen altijd in elkaars verlengde. 

Daarom werk ik mee aan dit project van de CultuurExpress.