Henk van Elk en Anneke Markus: Historische Vereniging Tweestromenland 'Bewaorsmiense Taol'


 

 

 

 

 

 

 

Henk van Elk is vurzitter van de Bewaorsmiense Taol en Anneke Markus is één van de actieve leden.

Henk van Elk:

Die werkgroep hil zich bezig mi ’t verzamele vaen zoveul meugelijk gesprekke dur middel vaen interviews. Maos 'n WaoIers worre benaderd um te vertelle over hun beroep, gewoontes die in onbruk gerakt zen en onderwerpe die vaen eiges bove komme drijve. Deze gesprekke worre opgenome en we wille daor un ceedee vaen make.                    

Deze interesse sluit perfect aan bij het profiel van een verhalen-expert. Als geboren en getogen Maos en Waolse gaat Henk op zoek naar verhalen over het wonen aan de Waal. De gesprekken worden in het Nederlands uitgewerkt.

Anneke Markus:

‘Van vroeger kan ik mij Het Stijger nog herinneren. Het Stijger was een aanlegplaats voor het transport vervoer richting Rotterdam. Bij ons in de omgeving ook wel bekend als de Nimweegse boot. Je kon dan mee varen naar tante Mien in Rotterdam. Dat was een heel cultuurverschil. Stadse mensen die haute couture droegen, als meisje van het platteland was dat helemaal nieuw. In Het Stijger woonde een gezin met vier dochters. Tante Bep is één van de dochters en met haar ga ik praten over haar herinnering van het leven bij Het Stijger.’      

Als geboren en getogen Maos en Waolse vindt Anneke het belangrijk dat de taol van de Maos en Waolse mensen bewaard wordt. Het dialect lijkt te verdwijnen en daarmee verdwijnt een stukje identiteit van de bewoners van Maos en Waol. Samen met de Bewoarsmiense Taol verzamelt Anneke audiobestanden waarmee ze het dialect proberen te bewaren voor een volgende generatie.