Lies Kamerbeek, Bezoekerscentrum De Grote Rivieren


‘Ik woon 22 jaar in Heerewaarden. Het is een klein dorp waar iedereen elkaar kent. Heerewaarden is omringd door het water, ingesloten tussen de Waal en de Maas. 

De hoofdstraat is tegelijkertijd de dijk. Wat mijn interesse heeft is de geschiedenis die het dorp met zich meebrengt. Vanuit alle verhalen die hier te vinden zijn zouden prachtige wandelingen kunnen worden gemaakt.  Een combinatie van monumentale pracht, visserswoningen en de buitendijkse woningen die in de uiterwaarden te vinden zijn.’                                        

Voor Bezoekerscentrum De Grote Rivieren hoort Lies tot de ervaren krachten. Ze werkt daar al lang als vrijwilligster. In het kader van de open monumentendag organiseert het bezoekerscentrum de tentoonstelling ‘Macht en Pracht’. Er zullen verhalen worden opgetekend van de historie van de panden. De grote villa’s waar vroeger de steenfabrikanten woonden maar ook de buitendijkse schuur waar gelijktijdig vier gezinnen in leefden. Welke invloed heeft het water gehad op het gewone leven?